Vad händer i Väskinde

Vad ska du göra i morgon? Se vad som händer i socknen!

Läs mer

Föreningar och företag

Väskinde har ett aktivt föreningsliv och många företag. Här finns länkar.

Läs mer

Bilder

Gamla och nya bilder från Väskinde

Se bilder

vaskinde.se administreras av Väskinde hembygdsförening. Har du tips på evenemang eller andra idéer om hur sidan kan utvecklas, kontakta hembygdsföreningen på hembygd@vaskinde.se