Om Väskinde Hembygdsförening

Föreningen bildades på initiativ av några ängsvårdsintresserade väskindebor som under många år frivilligt hävdat stationsänget, vilket på den tiden ägdes av Gotlands kommun. För att få en fastare hand om verksamheten i änget och för att kunna ägna sig åt andra hembygdsvårdande aktiviteter beslöt man att gå samman och bilda en hembygdsförening, vilket skedde den 6 april 1982 på ett möte i bygdegården.